celotehanku

..dari peri gigi dengan cinta...

sepuluhnpuıɹ ɐuǝɹɐʞ nɹıq nʞʇɐnqɯǝɯ nlɐlǝs ƃuɐʎ 'ƃunpuɐq

…uɐʞɥɐsıɯǝɯ ʞɐɹɐɾ ıʇuɐu ıɹɐɥ nʇɐns ɐʞıɾ 'npuıɹ sɐdǝlǝɯ ɥɐpnɯ uɐʞɐ nʇuǝʇ snʞƃunqıp ɐsıq ıɐpuɐ ˙ɐʎuɐɯoɹɐ ʞnƃǝɹǝɯ sɐnd ɥɐuɹǝd ʞɐʇ uɐp 'ıuı uɐɾnɥ ɐɯoɹɐɹǝq ɐʇoʞ ɐɹɐpn dnɹıɥƃuǝɯ ɥɐpns unɥɐʇ ɥnlndǝs

˙ıuı ɐʇoʞ ıp ɥɐsıʞ ʇnɾɐɹǝɯ snɹǝʇ ʞnʇun uɐuıƃuıǝʞ uɐʞʇnɹnʎuǝɯ ʞɐʇ ɯnʎuǝs ʇnlɐqɹǝʇ ɐʞnl ɹnlıq unɯɐu ˙ıʇɐɥ ıp ɐʞnl uɐʞɐsıʎuǝɯ ƃuɐʎ ɐpɐ uɐp uɐɯnʎuǝs ʇnpns ʞnʇuǝqɯǝɯ ƃuɐʎ ɐpɐ 'ıɹıpuǝsɹǝʇ ɹnʇnʇ ıʞılıɯǝɯ ɐʇıɹǝɔ dɐıʇǝs ˙ıʇuɐƃɹǝq ɥılıs ƃuɐʇɐp ɐnɯǝs 'ʇɐɹǝq ɥıqǝl ƃuɐʎ dnpıɥ sɐƃnʇ uɐʞɥɐq 'nɹɐq qɐʍɐɾ ƃunƃƃuɐʇ 'ʇɐqɐɥɐs ɐʎuɐɯɐlǝs 'nɹɐq ʇɐqɐɥɐs-ʇɐqɐɥɐs 'uɐɯǝʇ uɐƃuɐlıɥǝʞ 'nɹɐq uɐɯǝʇ-uɐɯǝʇ ˙ıuı ƃunpuɐq ıp ɐɯɐlǝs ıʇuɐƃɹǝq ɥılıs ƃuɐʇɐp nʇuǝʇ 'ɐʇuıɔ uɐp ɐʇıɔ 'ɐʞns 'ɐıƃɐɥɐq 'ɥıpǝs


˙˙˙ıuı dnpıɥ uɐuɐlɐɾɹǝd lɐƃƃuǝdǝs ɯɐlɐp 'ɥɐsıʞ ɥɐnqǝs ıpɐɾuǝɯ nʇɐsɹǝd nʇɐs ʇnɾɐɹnʞ 'dnpıɥ ɐuʞɐɯ ʇıʞıpǝs 'ıɹıp ıʇɐɾ ıɹɐɔuǝɯ 'nɯlı ʇnʇunuǝɯ

˙ɹɐsɐʎu ɐʞns ɥısɐɯ uɐʞɥɐq 'ƃunpuɐq ıp uɐlɐɾ ɐɯɐu ɐnɯǝs lɐɟɐɥƃuǝɯ ɯnlǝq ıuı ʇɐɐs ıɐdɯɐs 'uɐƃuɐʇ ıp ıɹɐɾ ʞɐʎuɐq ɐɯɐlǝs ɥɐpns undnɐlɐʍ ɥʞoʇ ıdɐʇ ˙nɯlı ʇnʇunuǝɯ ʞnʇun ƃunpuɐq ǝʞ ƃuɐʇɐp uɐp ıɹıpuǝs uɐpɐq uɐƃuǝp ɹɐsǝq ɐɯɐs ƃuɐʎ sɐʇ ɐʍɐqɯǝɯ uıɹɐɯǝʞ nɹɐq ɐʎuıʇɹǝdǝs ıdɐʇ 'ɹɐʇuǝqǝs ƃuɐʎ nʇʞɐʍ uɐʞnq nʇuǝʇ ˙ƃunpuɐq ıp lɐƃƃuıʇ unɥɐʇ ɥnlndǝs ɥɐpns ɐsɐɹǝʇ ʞɐʇ

nulis apa sih?

Tak terasa sudah sepuluh tahun tinggal di Bandung. Tentu bukan waktu yang sebentar, tapi sepertinya baru kemarin membawa tas yang sama besar dengan badan sendiri dan datang ke Bandung untuk menuntut ilmu. Tapi tokh walaupun sudah selama banyak jari di tangan, sampai saat ini belum menghafal semua nama jalan di Bandung, bahkan masih suka nyasar.

Menuntut ilmu, mencari jati diri, sedikit makna hidup, kurajut satu persatu menjadi sebuah kisah, dalam sepenggal perjalanan hidup ini...


Sedih, bahagia, suka, cita dan cinta, tentu datang silih berganti selama di Bandung ini. Teman-teman baru, kehilangan teman, sahabat-sahabat baru, selamanya sahabat, tanggung jawab baru, bahkan tugas hidup yang lebih berat, semua datang silih berganti. Setiap cerita memiliki tutur tersendiri, ada yang membentuk sudut senyuman dan ada yang menyisakan luka di hati. Namun bilur luka terbalut senyum tak menyurutkan keinginan untuk terus merajut kisah di kota ini.

Sepuluh tahun sudah menghirup udara kota beraroma hujan ini, dan tak pernah puas mereguk aromanya. Andai bisa dibungkus tentu akan mudah melepas rindu, jika suatu hari nanti jarak memisahkan…

Bandung, yang selalu membuatku biru karena rindumasih nggak ngerti? ini lho aslinya,

Tak terasa sudah sepuluh tahun tinggal di Bandung. Tentu bukan waktu yang sebentar, tapi sepertinya baru kemarin membawa tas yang sama besar dengan badan sendiri dan datang ke Bandung untuk menuntut ilmu. Tapi tokh walaupun sudah selama banyak jari di tangan, sampai saat ini belum menghafal semua nama jalan di Bandung, bahkan masih suka nyasar.

Menuntut ilmu, mencari jati diri, sedikit makna hidup, kurajut satu persatu menjadi sebuah kisah, dalam sepenggal perjalanan hidup ini...


Sedih, bahagia, suka, cita dan cinta, tentu datang silih berganti selama di Bandung ini. Teman-teman baru, kehilangan teman, sahabat-sahabat baru, selamanya sahabat, tanggung jawab baru, bahkan tugas hidup yang lebih berat, semua datang silih berganti. Setiap cerita memiliki tutur tersendiri, ada yang membentuk sudut senyuman dan ada yang menyisakan luka di hati. Namun bilur luka terbalut senyum tak menyurutkan keinginan untuk terus merajut kisah di kota ini.

Sepuluh tahun sudah menghirup udara kota beraroma hujan ini, dan tak pernah puas mereguk aromanya. Andai bisa dibungkus tentu akan mudah melepas rindu, jika suatu hari nanti jarak memisahkan…

Bandung, yang selalu membuatku biru karena rindugambar dari sini
flip tulisan di sini


Label: , , ,

11 celotehan untuk “sepuluh”

 1. # Anonymous alex

  Ya ampun, di flip semua...

  *tertawa kecut abis kupi-pes ke flip*

  Btw... lam kenal ya? ;)  

 2. # Blogger Nisa

  heks. bagaimana caramu melakukannya?? 8D

  btw... ternyata selain ulang tahun kita sama, kita juga tinggal di kota yang sama juga?? wow! AYO KOPDAR! heueuhuehuehuehue.. :P  

 3. # Blogger inggit

  waduh, uda cukup gw dibikin puyeng ama daftar nama2 kemaren, skrng disuguhin tulisan kebalik2.. [sigh]

  Btw, bandung emang bikin kangen.. [jadi inget kos-an gw di dago dulu, hiks.. hiks..]  

 4. # Anonymous dani iswara

  :D bingung bacanya..
  kali mo nyoba ini jg: http://hanacaraka.fateback.com/dok&down.htm  

 5. # Anonymous indra kh

  waduuuh terbalik-terbalik sampai jungkir balik bacanya :D prusiing....  

 6. # Blogger GIES

  @alex: salam kenaalll juga *salaman*

  @nisa:caranya tinggal ketik trus kupipes deh, hihi mudah kok!
  kopdar?! asek tuch....;P

  @inggit: sorry, huehehe, puyeng tiga kali dapet payung! hihi
  oh, dago? kapan ke bdg lagi?

  @dani isawara:susah dok, harus donlot dulu, tapi sebetulnya seru juga tuh pake hanacaraka

  @indra kh: hihihihihi...maap2 kan udah dikasih yang versi normalnya, hihi:)  

 7. # Anonymous ekowanz

  wah pusing...untung diterjemahin :p  

 8. # Blogger GIES

  @ekowanz: iya sengaja mau bikin pusing, hihi  

 9. # Anonymous 'K,

  jd pgn kebandung lagi ^^  

 10. # Blogger GIES

  hayo2 ke bandung! biar bandung semakin rame dan macet, hehehe  

 11. # Anonymous finkz

  hahaha aku tuh dari lahir di bandung,tp kga apal2 jalan2 di bandung =))  

Posting Komentar

Links to this post

Buat sebuah Link


    << Homepage

image from bibi1004.coma r s i p


c e l o t e h a n m u
s e a r c h

s t i c k y b a n&trade

nostalgia
peri gigi mode on aku cinta obot dan abit
shopaholics
ai loph cats!^^
www.kao-ani.com
i hate bad newsb a n n e r i s m e

Indonesian Bayut Bloggerhood
eXTReMe Trackerits a rainy day


C U A P - C U A P


thankyou!

"in LIFE, be SIMPLY happy"


| c r e d i t s |

Powered by Blogger& K2 Blogger Templates| edited by giestha | images & emoticons provided by kao-ani.com & hungryforpixel.com & bibi1004.com| 2007 © celotehanku di blogspot

This blog is solely mine. It contains MY photos, thoughts, hopes, dreams, secrets, and fears.


KampungBlog.com-Kumpulan Blog-Blog Indonesia blog-indonesia Google PR™ - Post your Page Rank with MyGooglePageRank.com